Sølvbestikk har lange tradisjoner i Norge og blir også produsert i Norge.